Warszawa

Wiek: 25 lat
Wzrost: 165 cm

Wykształcenie:
  • 2023 - Kurs Method Acting w instytucie Lee Strasberga w Paryżu;
  • 2019-2022 - Kurs aktorski w ośrodku teatralnym Kana w Szczecinie;
  • 2016-2017 - Roczny kurs w Studiu Porywaczy Ciał w Poznaniu.

NIKOLA PALEJ

Doświadczenie
Doświadczenie filmowe:
  • 2023 - NA WSPÓLNEJ, Obsada aktorska (Kelnerka Basia); 
  • 2023 - GOOD GRIEF, Obsada aktorska;
  • 2022 - KAŻDY KONIEC, Obsada aktorska (Marzanna);
  • 2020 - MORA, Obsada aktorska (Gaja).
Inne doświadczenie:

Umowa z JMC zawarta dn  
Panią ................, zamieszkałą i zameldowaną: ul................, legitymującą się dowodem osobistym o numerze: ................., wydanym przez ........, dnia ......... r., PESEL .........., zwaną dalej Aktorem.