WARSZAWA

Wiek: 76 lat
Wzrost: 170 cm

Wykształcenie:
  • 1974 - Dyplom PSM II St. im. I. Elsnera w Warszawie. Wydział Wokalny.

ZBIGNIEW DROŹDZIAK

Doświadczenie
Doświadczenie reklamowe:
  • 2017 - MICROSOFT;
  • 2016 - MOBILIAR.
Inne doświadczenie:

Śpiewak w Państwowej Operetce w Waszawie.